top of page

CENNIK

Oferujemy pobyt w ośmiu pokojach, w każdym pokoju znajdują się trzy pojedyncze łóżka oraz łazienka.

Każdy domek wyposażony jest również w aneks kuchenny.

Koszt pobytu:

- osoba dorosła:

 od 01.06 do 30.09 - 95 zł/dobę,

podczas długiego weekendu majowego - 95 zł/dobę,

 od 04.05 do 31.05 oraz od 01.10 do 31.10 - 85 zł/dobę,

- dzieci od 3 do 6 roku życia - 50 zł/dobę,

- dzieci do lat 3 - bezpłatnie.

Dodatkowo naliczana jest opłata miejscowa 2 zł/os/dzień (niezależnie od wieku).

Osoba dorosła wynajmująca samodzielnie pokój płaci jak za 2 osoby.

Oferujemy również wyżywienie w formie śniadania w cenie 20 zł/os.

REGULAMIN

korzystania z pokojów gościnnych w domkach „Sadyba Bojkowska”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania z pokojów gościnnych w „Sadybie Bojkowskiej” określa zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki Gości.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z domków „Sadyba Bojkowska” oraz koliby.

§ 2

 1. Ilekroć w Regulaminie korzystania z pokojów gościnnych jest mowa o:
  a) regulaminie – należy rozumieć Regulamin korzystania z pokojów gościnnych w domkach „Sadyba Bojkowska”,
  b) pokoju gościnnym – należy rozumieć pokój w ramach przyznanego miejsca oraz przynależną do pokoju łazienkę.

 

 

Rozdział 2

Rezerwacja i zakwaterowanie

§ 3

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.

 2. Doba dla potrzeb wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy godzinie 11.00 (należy opuścić pokój).

 3. Rezerwacje zachowują ważność do godziny 17.00 planowanego dnia przyjazdu.

 4. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.

 5. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca dnia pobytu bez dodatkowej opłaty.

§ 4

 1. Liczba dni pobytu określana jest w umowie ustnej lub pisemnej, najpóźniej w chwili przyjęcia Gościa do pokoju.

 2. W razie braku innych ustaleń przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 3. Zadatek potwierdzający zamówienie Zamawiający wpłaca w terminie do 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu na konto:                                                                                           Brak wpłaty zadatku powoduje usunięcie rezerwacji.

 4. Gość opłatę za pobyt i wyżywienie wnosi w dniu przyjazdu przy zameldowaniu się u gospodarza.

 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uzgodniono, z przyczyn niezależnych od gospodarza, może on nie zwrócić w całości różnicy, w wniesionej opłacie pozostawiając sobie 30% tej różnicy jako rekompensatę.

 6. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane będzie w miarę posiadanych możliwości.

 

Rozdział 3

Prawa i obowiązki Gości

§ 5

 1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku, nie może pokoju podnajmować ani użyczać innym osobom bez uzgodnienia z gospodarzem, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 2. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę, dla umożliwienia wypoczynku pozostałym Gościom.

 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług „Sadyby Bojkowskiej” nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Zastrzega się możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 4. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w „Sadybie Bojkowskiej”, mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz. 7.00 do godz. 22.00.

 5. Gospodarz może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu Gości albo szkodę Gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym w „Sadybie Bojkowskiej”.

§ 6

 1. Sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie Gości, w godzinach przez nich ustalonych. Gość może zgłosić życzenie samodzielnego sprzątania.

 2. Pościel i ręczniki będą wymieniane Gościowi co 14 dni, oraz na każde życzenie, za dodatkową opłatą.

§ 7

 1. W całym obiekcie „Sadyba Bojkowska” istnieje bezwzględny zakaz palenia papierosów, cygar, fajek itp., z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

 2. Gość ma prawo przebywać w pokoju i na terenie gospodarstwa z własnym zwierzęciem domowym, tylko i wyłącznie jeżeli gospodarz wyrazi na to zgodę oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem miejsca umieszczenia zwierzęcia i sposobu opieki nad nim.

 3. Gospodarz odpowiada za rzeczy Gościa wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.

 4. Ze względu na charakter wynajmowanych pokojów, nie stosuje się przepisów art. 846-849 kodeksu cywilnego, w zakresie odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez ich Gości Gospodarz nie odpowiada za kradzieże z pozostawionych samochodów, jak również za uszkodzenia samochodów przez osoby trzecie.

 5. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na podst. art. 849.

 6. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.

§ 8

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w pokoju bez uzgodnienia z gospodarzem można używać jedynie następujących odbiorników prądu: radio, lampek nocnych oraz ładowarek.

 2. Gość ma prawo do organizowania ogniska w miejscu do tego wyznaczonym, po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem.

§ 9

 1. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju oraz klucz do drzwi wejściowych, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

 2. W dniu zakończenia pobytu, Gość przekazuje gospodarzowi pokój w takim stanie, jakim został mu udostępniony, oraz klucze.

 

Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Sadyby Bojkowskiej”!

Prośba gospodarza

Uprasza się o zamykanie za sobą drzwi wejściowych do budynku na klucz oraz pozostawianie obuwia na parterze.

Uprzejmie dziękujemy!

Sadyba Bojkowska Aleksandra Wałachowska
85 1020 2980 0000 2902 0112 9204

z dopiskiem: „Zadatek na koszty noclegów <termin> <Imię i Nazwisko>”

bottom of page