Cennik

Oferujemy pobyt w ośmiu pokojach, w każdym pokoju znajdują się trzy pojedyncze łóżka oraz łazienka.

Każdy domek wyposażony jest również w aneks kuchenny.

Koszt pobytu:

- osoba dorosła - 75 zł/dobę,

podczas długiego weekendu majowego - 85 zł/dobę,

w okresie wakacyjnym od 01.06 - 12.09 - 85 zł/dobę,

- dzieci od 3 do 6 roku życia - 40 zł/dobę,

- dzieci do lat 3 - bezpłatnie.

Dodatkowo naliczana jest opłata miejscowa 2 zł/os/dzień (niezależnie od wieku).

Osoba dorosła zajmująca samodzielnie pokój płaci jak za 2 osoby.

Oferujemy również wyżywienie w formie śniadania w cenie 20 zł/os.

REGULAMIN korzystania z pokojów gościnnych w domkach „Sadyba Bojkowska”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania z pokojów gościnnych w „Sadybie Bojkowskiej” określa zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki Gości. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z domków „Sadyba Bojkowska” oraz koliby.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie korzystania z pokojów gościnnych jest mowa o:

a) regulaminie – należy rozumieć Regulamin korzystania z pokojów gościnnych w domkach „Sadyba Bojkowska”,

b) pokoju gościnnym – należy rozumieć pokój w ramach przyznanego miejsca oraz przynależną do pokoju łazienkę.

 

Rozdział 2

Rezerwacja i zakwaterowanie

§ 3

Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby. Doba dla potrzeb wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00,

a kończy godzinie 11.00 (należy opuścić pokój). Rezerwacje zachowują ważność do godziny 17.00 planowanego dnia przyjazdu. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca dnia pobytu bez dodatkowej opłaty.

§ 4

Liczba dni pobytu określana jest w umowie ustnej lub pisemnej, najpóźniej w chwili przyjęcia Gościa do pokoju. W razie braku innych ustaleń przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Zadatek potwierdzający zamówienie Zamawiający wpłaca w terminie do 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu na konto: Sadyba Bojkowska Aleksandra Plamowska Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Oddział Ustrzyki Dolne 16 8642 1012 2003 1215 7804 0001 z dopiskiem: „Zadatek na koszty noclegów” Brak wpłaty zadatku powoduje usunięcie rezerwacji. Gość opłatę za pobyt i wyżywienie wnosi w dniu przyjazdu przy zameldowaniu się u gospodarza. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uzgodniono, z przyczyn niezależnych od gospodarza, może on nie zwrócić w całości różnicy, w wniesionej opłacie pozostawiając sobie 30% tej różnicy jako rekompensatę. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane będzie w miarę posiadanych możliwości.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki Gości

§ 5

Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku,

 nie może pokoju podnajmować ani użyczać innym osobom bez uzgodnienia z gospodarzem, nawet jeśli nie upłynął okres,

 za który uiścił należną za pobyt opłatę. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę, dla umożliwienia wypoczynku pozostałym Gościom. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług „Sadyby Bojkowskiej” nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Zastrzega się możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w „Sadybie Bojkowskiej”, mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Gospodarz może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę

w mieniu hotelowym lub w mieniu Gości albo szkodę Gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym

w „Sadybie Bojkowskiej”.

§ 6

Sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie Gości, w godzinach przez nich ustalonych. Gość może zgłosić życzenie samodzielnego sprzątania. Pościel i ręczniki będą wymieniane Gościowi co 14 dni, oraz na każde życzenie, za dodatkową opłatą.

§ 7

W całym obiekcie „Sadyba Bojkowska” istnieje bezwzględny zakaz palenia papierosów, cygar, fajek itp., z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Gość ma prawo przebywać w pokoju i na terenie gospodarstwa z własnym zwierzęciem domowym,  tylko i wyłącznie jeżeli gospodarz wyrazi na to zgodę oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem  miejsca umieszczenia zwierzęcia i sposobu opieki nad nim.  Gospodarz odpowiada za rzeczy Gościa wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy. Ze względu na charakter wynajmowanych pokojów, nie stosuje się przepisów art. 846-849 kodeksu cywilnego, w zakresie odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez ich Gości Gospodarz nie odpowiada za kradzieże z pozostawionych  samochodów, jak również za uszkodzenia samochodów przez osoby trzecie. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na podst. art. 849. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.

§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w pokoju bez uzgodnienia z gospodarzem można używać jedynie następujących odbiorników prądu: radio, lampek nocnych oraz ładowarek. Gość ma prawo do organizowania ogniska w miejscu do tego wyznaczonym, po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem. § 9 Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju oraz klucz do drzwi wejściowych, które powinien zwrócić w chwili  zakończenia pobytu. Zagubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. W dniu zakończenia pobytu, Gość przekazuje gospodarzowi pokój w takim stanie, jakim został mu udostępniony, oraz klucze.

 

Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Sadyby Bojkowskiej”!

Prośba gospodarza

Uprasza się o zamykanie za sobą drzwi wejściowych do budynku na klucz oraz pozostawianie obuwia na parterze.

Uprzejmie dziękujemy!